Forum Strona Główna Turniej wiedzy o Straży Pożarnej Przykładowe pytania
Obecny czas to Pią 6:28, 14 Gru 2018

Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat
Autor
Niemario
Starszy strażak
Starszy strażakDołączył: 12 Lis 2006
Posty: 37
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Nisko
Sob 0:33, 16 Gru 2006

Wiadomość
Przykładowe pytania
1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:
a.160 l
b.250 l
c.500 l
2. Najwyższą władzą w OSP jest:
a.prezes
b.zarząd
c.walne zebranie
3. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?
a.w Gnieźnie
b.w Warszawie
c.w Częstochowie
4. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
a.metan
b.etan
c.wodór
5. Oświetlenie awaryjne obejmuje:
a.oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
b.oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe
c.taki termin nie istnieje
6. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
b.Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
c.Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
7. Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?
a.na przegubie ręki
b.na tętnicach szyjnych
c.w pachwinach
8. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
a.rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
b.Komendą Miejską /Powiatową PSP
c.Komendą Wojewódzką PSP
9. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
a.elementów budynku
b.budynku
c.oddzieleń przeciwpożarowych budynku
10. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
a.Komendant Miejski/Powiatowy PSP
b.oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP
c.Komendant Wojewódzki PSP
11. Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
a.2-10 m
b.najmniej 5 m
c.do 5 m
12. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
a.zbijakowy
b.pokrętny
c.szybkootwieralny
13. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?
a.70 m
b.50 m
c.w odległości 100 m
14. Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?
a.może posiadać
b.nie
c.tak
15. Wstrząs jest to:
a.stan niedotlenienia mózgu
b.zespół drgawek
c.odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego
16. Gaz propan-butan jest:
a.cięższy od powietrza
b.lżejszy od powietrza
c.ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza
17. Co oznacza skrót KCKR?
a.Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
b.Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
c.Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
18. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
a.urządzenie szybkiego natarcia W - 52
b.urządzenie szybkiego natarcia W - 25
c.nie posiada urządzenia szybkiego natarcia
19. U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:
a.do chwili przybycia karetki pogotowia,
b.przez co najmniej 30min,
c.według uznania ratownika
20. Państwowa Straż Pożarna została utworzona w :
a.1975r,
b.1992r,
c.1921r.
21. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
a.7,5 m
b.7 m
c.6,5 m
22. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:
a.przyparta
b.odchylona
c.wolnostojąca
23. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?
a.1,5 m
b.1,4 m
c.1,8 m
24. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
a.w 1948
b.w 1958
c.w 1956
25. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
a.płomień wydłuży się
b.płomień skróci się i rozszerzy
c.płomień zgaśnie
26. *Muzea, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:
a.ZL I
b.ZL IV
c.ZL III *zgodnie z obowiązującymi przepisami ZL III lub ZL I
27. Co oznacza symbol GBAM?
a.samochód specjalny gaśniczy z autopompą
b.samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą
c.samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
28. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
a.w 1975
b.w 1995
c.w 1992
29. Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
a.1m
b.2m
c.4m
30. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:
a.co najmniej 2 razy w roku
b.co najmniej 4 razy w roku
c.co najmniej raz do roku
31. Budynki niskie to:
a.budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
b.budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
c.budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
32. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
a.I
b.III
c.II
33. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:
a.nadbrygadiera
b.generała brygadiera
c.starszego brygadiera
34. Co to jest wstrząs pourazowy?
a.reakcja organizmu na uraz
b.uderzenie po upadku
c.utrata przytomności
35. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
a.oddział ratowniczy
b.zawodowa straż pożarna
c.jednostka ratowniczo-gaśnicza
36. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
a.10
b.15
c.20
37. Kadet to słuchacz szkoły:
a.podoficerskiej
b.aspirantów
c.oficerskiej
38. Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?
a.8
b.5
c.6
39. Patron strażaków trzyma w ręku:
a.wiadro
b.toporek
c.bosak
40. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:
a.1 m
b.1,5 m
c.1,6 m
41. Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:
a.Centralna Szkoła Pożarnicza
b.Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
c.Szkoła Główna Służby Pożarniczej
42. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?
a.1,2 m
b.1,4 m
c.0,9 m
43. W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
a.Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
b.Zarząd Główny ZOSP RP
c.Komenda Główna PSP
44. W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?
a.do 50 m
b.do 25 m
c.75 m
45. Środki zwilżające są to środki, które:
a.zmniejszają opory tłoczenia wody
b.zwiększają napięcie powierzchniowe wody
c.obniżają napięcie powierzchniowe wody
46. Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:
a.C
b.D
c.B
47. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
a.farba olejna
b.Pyran
c.Fobos
48. Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:
a.20 m
b.30 m
c.50 m
49. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:
a.kg/m2
b.MJ/m2
c.kcal/kg
50. Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:
a.15-20 cm od dna zbiornika
b.20-40 cm poniżej lustra wody
c.15-20 cm poniżej lustra wody
51. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
a.50 m3
b.75 m3
c.100 m3
52. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
a.sód
b.magnez
c.słoma
53. Co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne trzeba projektować dla pomieszczeń w których będzie przebywać jednocześnie ponad:
50 osób,
a.40 osób,
b.100 osób.
54. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a.Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
b.Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
c.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
55. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
a.2
b.4
c.3
56. Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
a.jest lżejszy od powietrza
b.rozchodzi się we wszystkich kierunkach
c.jest cięższy od powietrza
57. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
a.ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
b.liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
c.nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12
58. Klapa dymowa to:
a.urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
b.urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
c.pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych
59. Linia zasilająca to:
a.linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
b.linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
c.linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty Niemario

Autor
Niemario
Starszy strażak
Starszy strażakDołączył: 12 Lis 2006
Posty: 37
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Nisko
Pią 21:55, 22 Gru 2006

Wiadomość
pytania - ciąg dalszy
51. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
a.50 m3
b.75 m3
c.100 m3
52. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
a.sód
b.magnez
c.słoma
53. Co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne trzeba projektować dla pomieszczeń w których będzie przebywać jednocześnie ponad:
50 osób,
a.40 osób,
b.100 osób.
54. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
a.Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
b.Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
c.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
55. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
a.2
b.4
c.3
56. Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
a.jest lżejszy od powietrza
b.rozchodzi się we wszystkich kierunkach
c.jest cięższy od powietrza
57. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
a.ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
b.liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
c.nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12
58. Klapa dymowa to:
a.urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
b.urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
c.pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych
59. Linia zasilająca to:
a.linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
b.linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
c.linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego
60. Nomex to:
a.środek gaśniczy
b.ubranie strażackie
c.środek ogniochronny
61. Środki zwilżające są to środki, które:
a.zwiększają napięcie powierzchniowe wody
b.zmniejszają napięcie powierzchniowe wody
c.obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych
62. Lekka woda to:
a.środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej
b.nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku
c.środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B
63. Co oznacza symbol GBAM:
a.samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
b.samochód specjalny gaśniczy z autopompą
c.samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą
64. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:
a.1,0 dm3/s
b.2,5 dm3/s
c.3,0 dm3/s
65. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
a.co najmniej 2 razy w roku
b.co najmniej 4 razy w roku
c.co najmniej raz do roku
66. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego OSP woj. mazowieckiego jest:
a.dh Zygmunt Politowski
b.dh Stanisław Kwaśnik
c.dh Witold Sojka
67. Resuscytacja:
a.śmierć kliniczna
b.zespół czynności ratunkowych
c.wstrząs powypadkowy
68. Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:
a.50 m
b.20 m
c.30 m
69. Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:
a.Naczelnik,
b.Prezes,
c.Przewodniczący
70. Kromos to:
a.środek gaśniczy
b.środek ognioochronny
c.środek zwilżający
71. Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?
a.1
b.2
c.3
72. Do gazów gaśniczych zalicza się:
a.etan
b.propan - butan
c.azot
73. Co to jest strefa pożarowa?
a.strefa objęta pożarem
b.pomieszczenie zamykane drzwiami
c.wydzielona pożarowo przestrzeń
74. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
a.użyteczności publicznej
b.których kubatura przekracza 1000 m3
c.produkcyjno - magazynowe
75. Eksplozymetr służy do:
a.pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
b.tłumienia fali detonacyjnej
c.pomiaru temperatury zapłonu
76. Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:
a.0,5 m
b.1 m
c.1,5 m
77. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
a.godziny
b.minuty
c.nie stosuje się
78. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:
a.50 osób
b.więcej niż 50 osób
c.nie stawia się wymagań
79. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?
a.ochotniczki
b.druhny
c.samarytanki
80. Co oznacza skrót NRO?
a.element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień
b.element budynku nie rozprzestrzeniający ognia
c.nie stosuje się takiego skrótu
81. Ochotnicze Straże Pożarne są:
a.stowarzyszeniami
b.jednostkami organizacyjnymi PSP
c.organami administracji rządowej
82. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?
a.2 lata
b.4 lata
c.5 lat
83. Najwyższą władzą w OSP jest:
a.prezes
b.zarząd
c.walne zebranie
84. Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przeworzących materiały niebezpieczne oznacza:
a.gaz łatwo zapalny
b.matriały wybuchowe
c.ciecz łatwo zapalną
85. Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:
a.ols,
b.grąd,
c.bór.
86. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:
a.0,8m
b.0,9m
c.0,6
87. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?
a.aspirant sztabowy
b.starszy aspirant sztabowy
c.starszy aspirant
88. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
a.iglasty
b.liściasty
c.mieszany
89. Ile stopni wyrózniamy w korpusie podoicerskim.
a.5
b.4
c.6
90. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:
a.pyran
b.środek zwilżający
c.fobos
91. Symbol SH-10 oznacza:
a.samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
b.samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
c.samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
92. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:
a.azot
b.CO2
c.halon
93. Eksplozymetr to:
a.urządzenie pomiaru siły eksplozji
b.urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu
c.urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych
94. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
a.nie
b.tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
c.tak
95. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:
a.2400 l
b.5000 l
c.500 l
96. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
a.wytwornica pianowa
b.prądownica pianowa
c.agregat pianowy
97. Tryskacze służą do:
a.szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
b.gaszenia pożaru
c.wykrywania pożaru
98. Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?
a.80, 100
b.100, 125
c.80
99. 0.Udar słoneczny to:
a.przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych
b.podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca
c.edna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce
100. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
a.w pozycji tzw. bezpiecznej
b.leżącej na wznak
c.półsiedzącej


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty Niemario

Autor
kinim
Strażak
StrażakDołączył: 12 Gru 2006
Posty: 13
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Sob 15:43, 23 Gru 2006

Wiadomość
dziękuję bardzo Smile przyda się na pewno... a można prosić odpowiedzi do pytań, albo jakieś adresy stron WWW, gdzie można by poszperać na temat straży pożarnej? z góry dziękuję =)

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty kinim

Autor
Niemario
Starszy strażak
Starszy strażakDołączył: 12 Lis 2006
Posty: 37
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Nisko
Wto 0:34, 26 Gru 2006

Wiadomość
pytania
Na tym etapie odpowiedzi nie będzie - trzeba się pouczyć wszystko przed wami a konkurencja mocna. odpowiedzi dopiero w okolicach końca stycznia.

Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autoraZnajdź wszystkie posty Niemario

Odpowiedz do tematu Strona 1 z 1

Forum Strona GłównaTurniej wiedzy o Straży PożarnejPrzykładowe pytania
Obecny czas to Pią 6:28, 14 Gru 2018
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group - Glass˛ Created by DoubleJ(Jan Jaap)
Regulamin